علی کالا
مصالح ساختمانی

انواع مصالح ساختمانی کدامند؟

مصالح ساختمانی متریالی هستند که در تولید و احداث سازه های گوناگون از آنها استفاده می شود. این مصالح بطور طبیعی یا مصنوعی و خام یا ترکیبی هستند که هر یک مشخصات خاصی دارند. در این مقاله انواع مصالح ساختمانی و کاربرد هر یک را می شناسیم. تقسیم بندی مصالح ساختمانی از نظر قدمت – […]