علی کالا
تجهیزات بهداشتی ساختمان

تجهیزات بهداشتی ساختمان

تجهیزات بهداشتی ساختمان مجموعه لوازم بهداشتی و سیستم های لوله کشی مورد استفاده برای جمع آوری و دفع فاضلاب، توزیع آب مصرفی، دفع آب باران و هواکش فاضلاب را شامل می شود. این تجهیزات و تاسیسات از مهمترین امکانات بهداشتی مورد نیاز جهت سکونت و اقامت در ملک یا ساختمان را فراهم میکنند. در این […]